“American soprano Ailyn Pérez dominated among the four soloists with an appealing performance in all aspects, as an artist she was clearly aware of the exceptional moment and venue.”

{Čtveřici sólistů dominovala americká sopranistka Ailyn Pérez s projevem příjemným ve všech polohách, pěvkyně evidentně si vědomá výjimečnosti chvíle a místa.}

Petr Veber – Operaplus.cz